Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
72
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2013

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề thi minh họa, đề thi của những kì thi, vòng thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2013 sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Brian and John are brothers. They just shared a box of Hershey's Kisses sent by their father from Philadelphia. They counted their shares one by one and found that Brian had 36 and John had 28. To make the sharing even, how many Hershey's Kisses should Brian give to John?
A. 8 B. 4 C. 3 D. 5
2. Sandy drew the pyramid above, following the figure in her math textbook. How many faces, edges, and vertices does her pyramid have?
A. 4 faces, 4 edges, 5 vertices B. 5 faces, 4 edges, 1 vertex
C. 4 faces, 8 edges, 4 vertices D. 5 faces, 8 edges, 5 vertices
3. José, Phillip, and Timothy shared a bag of marbles. The bag contained 272 marbles. How many marbles were left over after they shared them equally?
A. 90 B. 91 C. 6 D. 2
4. Miss Conrad ordered 60 felt-tip pens for 9 students in her after-school math club. Each student received the same number of pens. How many pens did each student receive, and how many pens were left over?
A. 5 pens each with 5 left over B. 6 pens each with 6 left over
C. 7 pens each with 3 left over D. 6 pens each with 14 left over
5. Brad drew the figure above. Each line in the figure represents a street in Brad’s hometown. Which line is parallel to line AC?
A. AB B. BE C. BF D. DF
6. In her art class, Holly identified the parallel lines in her painting. Which part of her painting shows parallel lines?
A. bird’s beak B. train tracks
C. wheels of train cars D. worm
7. Andy drew a trapezoid in his math notebook. George walked up to his desk and drew a second trapezoid. George’s trapezoid shows a slide. Which pair of trapezoids below shows a slide?
8. Emma shaded in the figure of a boot on a piece of graph paper. She decided she wanted the other boot to show a rotation (turn) of the first boot. Which of the following shows a rotation (turn) of Emma’s boot?
9. It is Elijah’s job to water the plants every night. Which measurement listed below is most likely the amount of water Elijah’s watering can is able to hold?
A. 2 milliliters B. 20 milliliters C. 2 liters D. 20 liters
10. Laurie sells cakes. This week she needs to make 2 birthday cakes and 2 graduation cakes. Laurie needs 1 cup of milk for each cake. How much milk will she need for cakes this week?
A. 1 pint B. 1 quart C. 2 quarts D. 1 gallon 

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản