Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 4 đề thi

0
110
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2013

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2013 này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Brian and John are brothers. They just shared a box of Hershey's Kisses sent by their father from Philadelphia. They counted their shares one by one and found that Brian had 36 and John had 28. To make the sharing even, how many Hershey's Kisses should Brian give to John?
A. 8 B. 4 C. 3 D. 5
2. Sandy drew the pyramid above, following the figure in her math textbook. How many faces, edges, and vertices does her pyramid have?
A. 4 faces, 4 edges, 5 vertices B. 5 faces, 4 edges, 1 vertex
C. 4 faces, 8 edges, 4 vertices D. 5 faces, 8 edges, 5 vertices
3. José, Phillip, and Timothy shared a bag of marbles. The bag contained 272 marbles. How many marbles were left over after they shared them equally?
A. 90 B. 91 C. 6 D. 2
4. Miss Conrad ordered 60 felt-tip pens for 9 students in her after-school math club. Each student received the same number of pens. How many pens did each student receive, and how many pens were left over?
A. 5 pens each with 5 left over B. 6 pens each with 6 left over
C. 7 pens each with 3 left over D. 6 pens each with 14 left over
5. Brad drew the figure above. Each line in the figure represents a street in Brad’s hometown. Which line is parallel to line AC?
A. AB B. BE C. BF D. DF
6. In her art class, Holly identified the parallel lines in her painting. Which part of her painting shows parallel lines?
A. bird’s beak B. train tracks
C. wheels of train cars D. worm
7. Andy drew a trapezoid in his math notebook. George walked up to his desk and drew a second trapezoid. George’s trapezoid shows a slide. Which pair of trapezoids below shows a slide?
8. Emma shaded in the figure of a boot on a piece of graph paper. She decided she wanted the other boot to show a rotation (turn) of the first boot. Which of the following shows a rotation (turn) of Emma’s boot?
9. It is Elijah’s job to water the plants every night. Which measurement listed below is most likely the amount of water Elijah’s watering can is able to hold?
A. 2 milliliters B. 20 milliliters C. 2 liters D. 20 liters
10. Laurie sells cakes. This week she needs to make 2 birthday cakes and 2 graduation cakes. Laurie needs 1 cup of milk for each cake. How much milk will she need for cakes this week?
A. 1 pint B. 1 quart C. 2 quarts D. 1 gallon 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản