Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 đề thi số 5 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 đề thi số 5 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 đề thi số 5 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 đề thi số 5 năm học 2012 được thư viện eLib chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 đề thi số 5 năm học 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 đề thi số 5 năm học 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Margret weighed three suitcases shown above. She has found that X weighs less than Y, and Y weighs less than Z. Which statement must be true about the three suitcases?
A. X weighs more than Z.
B. X weighs less than Z.
C. X weighs the same as Z.
D. X weighs half as much as Z.

2. Tom’s mom made the apple pie above. The shaded portion represents how much of the pie Tom ate. Which fraction below represents the amount of the pie that Tom did not eat?
A. 1/3
B. 2/3
C. 3/3
D. 3/1

3. Chelsea just bought a new hot pink bike. She is going to ride it to her friend’s house. Which measurement is most likely to be the length of Chelsea’s bike?
A. 1.5 millimeters
B. 1.5 centimeters
C. 1.5 meters
D. 1.5 kilometers

4. Wendell has 391 comic books he wants to give away. He is giving them to 17 of his friends. He thinks that if he gives each of them the same amount, they will each get 23 comic books. However, Wendell wants to make sure. Which expression can be used to check Wendell’s number statement?
A. 23 + 17
B. 23 – 17
C. 23 × 17
D. 23 ÷ 17

5. Trish made the pattern above in her math notebook. If Trish continues her pattern, which number will go in the blank box?
A.
B. 3
C. 4
D.

6. Hank loves living in Rochester. The city is not too big or too small. According to the image above, which of the following statements is true about the number 216,887?
A. The value of the 1 is 100,000.
B. There are 6 ten thousands
C. The digit in the thousands place is odd.
D. The 2 is in the hundred thousands place.

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 đề thi số 5 năm học 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản