Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 năm 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 32 đề thi

0
685
lượt xem
15
download
Xem 32 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 năm 2014

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 năm 2014 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Alex is making a model of his house. To start off, he drew out the floor plan above. What is the length of Alex’s house in feet from the corner of the kitchen to the corner of the baby’s room?
A. 4 feet B. 5 feet C. 20 feet D. 40 feet
2. For homework tonight, Bill has to draw four different circles and measure the diameter of each on to the nearest millimeter. Which of the following tools does Bill need to complete his homework?
A. a drawing compass and a metric ruler
B. a thermometer and a metric ruler
C. a tape measure and a watch
D. a protractor and a metric ruler
3. Mariel’s container of water only has 1 quart left, as shown above. If the container was filled to the top, about how many quarts would it be able to hold?
A. 3 quarts B. 5 quarts C. 4.5 quarts D. 10 quarts
4. Richard purchased 6 packages of modeling clay and 2 packages of beads. Each package cost $2.89. How much money did Richard spend?
A. $23.12 B. $30.12 C. $47.12 D. $56.12
5. Thomas has to measure an object using a unit that is less than one meter. Which of the following units is longer than one meter?
A. 10 centimeters B. 10 millimeters
C. 10 decimeters D. 10 decameters
6. Dr. Rozinsky is experimenting with 100 grams of carbon and 1 kilogram of tin in his laboratory. How many kilograms of experimental substance is he using altogether? (1000 grams = 1 kilogram)
A. 1.1 kg B. 2.01 kg C. 101 kg D. 1100 kg
7. Mr. Douglas asked each of his fourth-grade students to write an inequality statement. Which one of the following inequality statements is true?
A. 76,849 > 76,890 B. 1258 < 1249
C. 94,682 > 94,628 D. 1,238,489 < 1,219,999
8. Melanie bought a new rug for her bedroom. What is the perimeter of Melanie’s rug shown above?
A. 7 ft. B. 11 ft. C. 12 ft. D. 14 ft.
9. Every week that Bill takes out the trash, his mom gives him 1/4 of a dollar. Which of the following decimals represents the amount of money Bill receives each week he takes out the trash?
A. $0.04 B. $0.14 C. $0.20 D. $0.25
10. Aaron has paper cut-outs of a rectangle and two circles. Which of the following 3-dimensional shapes could Aaron make using all three of his cut-out shapes?
A. a cone B. a sphere
C. a cylinder D. a rectangular prism

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản