Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 9 đề thi

0
100
lượt xem
0
download
Xem 9 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 với nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng hay của các kì thi gần đây đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

   Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Eric wrote a paragraph about his experience of preparing for the school's invention fair. Margaret, his older sister, read his funny story and made five corrections on Eric's draft above. Among the five corrections, how many of them are necessary and correct?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

2. Which BEST combines the sentences into one sentence?
A. Although the boy wanted to go outside and play, he ate his dinner.
B. After the boy ate his dinner, he went outside to play ball.
C. After the boy went outside to play ball, he ate his dinner.
D. Eating his dinner, the boy went outside to play ball.

Someone cleaned up this place. Where are the children’s toys?

3. Which word can take the place of the underlined word in the sentence?
A. they
B. my
C. them
D. their
Fruit cobbler is an easy and tasty dessert. First, choose a favorite fruit. Blueberries or peaches work well. Second, mix the fruit with sugar, some flour, and a little lemon juice. Add a little cinnamon for extra spice. Third, make a batch of biscuit dough according to directions on the box of packaged biscuit mix. Drop spoonfuls of the dough onto the fruit. Bake until the fruit is bubbly and the biscuit topping is golden brown.

4. Which sentence could be added to the end of the paragraph?
A. Blackberries are another good choice of fruit.
B. A pinch of nutmeg is a nice addition to the fruit.
C. After the cobbler has cooled, it is ready to serve.
D. Make sure the fruit is evenly covered with the dough.

Adam’s sisters rode their _________ to the store to buy milk.

5. Which one BEST fills in the blank in the sentence below?
A. bicycle
B. bicycle's
C. bicycles
D. bicycles'
1. Mr. Chang’s science class decided to plant a garden.

2. The students planted the seeds and watered the garden.

3. Each student brought a packet of seeds.

4. In a few weeks, small sprouts were peeking through the soil.

6. How should the sentences in the paragraph above be organized?
A. 1, 3, 2, 4
B. 1, 4, 3, 2
C. 4, 1, 3, 2
D. 3, 2, 1, 4

7. "My teacher keeps of a record of the grades in the grade book." Which definition from the dictionary entry above BEST fits the meaning of the word "record"?
A. definition 1
B. definition 2
C. definition 3
D. definition 4

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản