Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 2 năm học 2012

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Mời các em và giáo viên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 2 năm học 2012. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 2 năm học 2012

Mời các bạn tham khảo đoạn trích của nội dung Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 2 năm học 2012 được lấy từ BST sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Students in all the fifth-grade classes voted for which day of the week before winter break they preferred to make their presentations. The results are shown in the table. Which of the following graphs accurately represents the data in the table?
A.
B.
C.
D.

2. Which percent should go in the box to make the sentence true?
A. .20%
B. 2.0%
C. 200%
D. 20%

3. Which of the following graphs represents a rotation around the origin?
A.
B.
C.
D.

4. Which of the following lists ALL the factors of the number 28?
A. 1, 2, 3, 4, 5, 28
B. 4, 7, 14, 28
C. 1, 2, 4, 7, 14, 28
D. 2, 4, 7, 14, 28

5. The table shows the number of miles each person runs each day. If the trend continues, who is most likely to run the farthest on Friday?
A. Kathy
B. Bill
C. Paul
D. Marie

6. If you spin the first spinner once, and then the second spinner once, which color combination is NOT possible?
A. B. C. D.

7. In a bag of cards, 1/3 are green, 1/4 are white, 1/4 are yellow, and 1/6 are blue. If someone takes a card from the bag without looking which color is it MOST LIKELY to be?
A. White
B. Blue
C. Green
D. Yellow

8. Study the pattern in the table. What number should go in the empty space in the table?
A. 10
B. 12
C. 15
D. 20

9. Which of the following lists these numbers in order from LEAST to GREATEST?
A. 8.250, 2.082, 2.825, 28.025, 28.250
B. 2.082, 2.825, 8.250, 28.250, 28.025
C. 2.082, 2.825, 8.250, 28.025, 28.250
D. 28.250, 28.025, 8.250, 2.825, 2.082

10. Which of these expressions could be used to find the total number of turtles?
A. 3 + 4
B. 3 x 4
C. 4 + 4
D. 3 x 3

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 2 năm học 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản