Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Tiếng Anh. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. How many small triangles should there be in Figure 2 to fit the pattern?
A. 7
B. 9
C. 10
D. 14

 2. Which of the rules could be used to create the pattern above?
A. multiply the number times 3 to get the next number
B. multiply the number times 4 and subtract 1 to get the next number
C. multiply the number times 2 and add 1 to get the next number
D. multiply by 3 and add 1 to get the next number

3. A function machine multiplies a number by 5. What number would you get if you put an x into the function machine?
A. 5 - X
B. 5 x X
C. X - 5
D. X/5

15 x ? = 75

4. What number should replace the blank above to make the number sentence true?
A. 15
B. 45
C. 5
D. 13

5. Which letter represents the ordered pair (3, 5)?
A. P
B. M
C. O
D. N

6. Which of these shapes could be made with ONLY one pair of parallel lines?
A. circle
B. rectangle
C. trapezoid
D. triangle

7. Looking at the map above, which road is perpendicular to Main Street?
A. Elm Street
B. Oak Street
C. Pine Street
D. Maple Street

8. Which pair of figures is congruent?
A. 1 and 4
B. 3 and 6
C. 2 and 3
D. 2 and 5

9. What is the perimeter of the rectangle above?
A. 13 inches
B. 36 inches
C. 26 inches
D. 52 inches

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản