Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 2 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 2 năm học 2012 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 2 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 2 năm học 2012 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. One-half of a figure is shown above. The dotted line represents a line of symmetry. What would be the area of the figure if the missing portion of the figure was drawn?
A. 9 square units
B. 12 square units
C. 16 square units
D. 24 square units
2. Terrance and Juan carved cars for their Cub Scout troop’s Pinewood Derby. Since their 8-inch long cars have no motor, the boys hope that their cars will coast quickly down the slanted track. What is a reasonable length for the track?
A. 1 foot
B. 10 yards
C. 1 mile
D. 10 miles
3. If the two pans above are in perfect balance, how much does one cube weigh?
A. 3 circles
B. 5 circles
C. 8 circles
D. 9 circles
4. Susan picked 48 oranges from her mother’s fruit tree last month. Yesterday she picked three times that many plus 5 more. How many oranges did Susan pick yesterday?
A. 149
B. 157
C. 182
D. 191
5. What operations should go in the blanks to make the expression equal to 10?
A. + and -
B. + and x
C. x and -
D. x and +

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 2 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản