Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012

Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012. Mời các bạn tham khảo:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What do all of the numbers listed have in common?
A. They are all odd numbers.
B. They are all prime numbers.
C. They are all factors of 21.
D. They are all composite numbers.
2. Jeremy is collecting data to discover his classmate’s favorite time of day. To help collect the data, he is thinking about distributing cards like the card shown above. What else could Jeremy include on the card to make a more complete survey?
A. A return address
B. The words, “Thank you”
C. A checkbox with the words, “No, I don’t wish to be a part of your survey.”
D. Night 12:00 A.M. to 6:00 A.M.
3. The average human sheds 40 pounds of skin in a lifetime. Calculate the number of ounces in this amount. (16 ounces = 1 pound)
A. 3
B. 40
C. 400
D. 640
4. Harold played nine holes of golf with his mother yesterday. Here are his scores on all the holes: 7, 6, 3, 5, 8, 6, 5, 7, and 5. What is the median of his scores? (The median is the middle number when data are arranged in order.)
A. 7
B. 4
C. 6
D. 8
It is not 3 x 4.
It is not > 56.
It does not equal 4 tens.
It does not equal 2 x 7.
It is not the missing number in 3 x n = 12.
The number is _______ .

5. One of the six numbers given is the answer to a riddle. Solve the riddle using the clues and numbers above.
A. 17
B. 27
C. 37
D. 47

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản