Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If there are 180 math days in a school year, about how many more days were spent on computation than on geometry?
A. 90
B. 60
C. 45
D. 30

2. If you toss a nickel, a dime, a red die, and a green die, which of these expressions represents the probability for getting a head on the nickel, a tail on the dime, a 3 on the red die, and a 5 on the green die?
A. 
B. 
C. 
D.

3. What name is given to the side opposite the right angle in the triangle above?
A. hypotenuse
B. acute
C. leg
D. base

4. Mr. Johnston made a graph of the number of kites he sold in July. How many more blue than pink kites were sold?
A. 20 kites
B. 25 kites
C. 15 kites
D. 10 kites

5. What is the area of figure ABCD with vertices A(-5, 3), B(1, 3), C(1, -1), and D(-5, -1)?
A. 30 square units
B. 12 square units
C. 20 square units
D. 24 square units

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản