Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2013

Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2013 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi Olympic Tiếng Anh với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ms. Bookman is the school librarian. At the end of each month, she makes a graph to show how many of each type of book was checked out from the library. The graph above shows the books checked out in August. How many books were checked out in all? 
A. 62 books B. 64 books C. 58 books D. 60 books

2. At the grocery store, bananas costs $0.59 per pound, apples costs $0.75 per pound, and oranges costs $0.39 per pound. Stan bought 3 pounds of apples, 2 pounds of bananas, and 3 pounds of oranges. How much money did Stan spend on fruit? 
A. $4.21 B. $4.60 C. $4.44 D. $4.01

3. Mrs. Luna wrote out the equation N + 71 = 376 on the chalkboard. The first student to raise their hand with the correct value for N will get a prize. Linda raised her hand first. What number should she say to win the prize? 
A. 310 B. 306 C. 305 D. 71

4. Richard wants to plant 3 sunflower seeds in a square section of his garden as shown above. What will be the area of the sunflower section? 
A. 12 in2 B. 66 in2 C. 6 in2 D. 36 in2

5. Brandon made the analogy above using some shapes from his shape box. Which of the remaining shapes should he use to complete the analogy? 
A. A B. B C. C D. D

6. Norma saved up $7.00 to spend on some items for the new school year. She bought a scarf for $1.33, a notebook for $2.57, and a pack of colored pencils for $0.79. How much money did she have left? 
A. $4.69 B. $2.31 C. $11.69 D. $3.10

7. Larry started writing the number sentence above, but got distracted when his phone rang. Which number is missing from Larry’s number sentence? 
A. 16 B. 8 C. 14 D. 12  

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản