Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2013

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2013. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài Tiếng Anh khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Michelle drew the shaded figure above. Her sister drew a shape that is congruent to her Michelle’s. Which of the labeled shapes could be her sister’s?
A. A B. B C. C D. all of them

Congruent figures have ...
2. Mrs. Sonnen told her students to complete the sentence above to make a true statement about congruent figures. Which of the following could be a correct answer?
A. the same size and shape
B. the same size, but a different shape
C. a different size, but the same shape
D. a different size and shape

3. Theo plotted some points on the graph above during math class. Which letter represents the ordered pair (3,4)?
A. A B. B C. C D. D

4. Which two points on the graph can be on the same straight line?
A. A and B B. C and D C. B and D D. any two points

5. Marcia went to Egypt to see the Great Pyramids. She walked around the entire structure and counted the number of faces. How many faces does a square pyramid have?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

6. Peter, Alec, Molly, and Margaret are brothers and sisters. Alec is the oldest and Molly is the youngest. Peter is older than Margaret. Who is the second born child?
A. Peter B. Alec C. Molly D. Margaret

7. Leo, Cynthia, Craig, and Megan drew different figures in their math class: a square, a circle, a triangle, and a rectangle. Craig's figure had four even sides. Leo's figure had a radius equal to 6. Cynthia's figure had three sides. Who drew the circle?
A. Leo B. Cynthia C. Craig D. Megan  

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản