Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 16 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 3 đề thi

0
100
lượt xem
1
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 16 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 16 năm 2012

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 5 bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 16 năm 2012. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 16 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 16 năm 2012 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, which pair of angles is supplementary?
A. angle 1 and angle 3
B. angle 5 and angle 7
C. angle 1 and angle 2
D. angle 6 and angle 8

2. What is the volume of this figure?
A. 1,368 cubic inches
B. 144 cubic inches
C. 3,249 cubic inches
D. 684 cubic inches

3. An art warehouse has 11 storerooms. There are 2,398 paintings stored in each room. How many paintings are stored in the art warehouse?
A. 25,278 paintings
B. 26,378 paintings
C. 49,860 paintings
D. 59,096 paintings

4. On the number line above, what is the difference between point A and point B?
A. 8
B. 86
C. 100
D. 7

5. Amanda has sewn sixteen quilts. Each of Amanda's quilts used 1,311 pieces of fabric. How many pieces of fabric has she used making quilts?
A. 8,177 pieces of fabric
B. 19,976 pieces of fabric
C. 7,177 pieces of fabric
D. 20,976 pieces of fabric

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 16 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản