Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2013

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2013. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Annie is using a protractor to measure the angle above. What is the measure of angle PQR? 
A. 135° B. 45° C. 180° D. 115°

2. Mr. Smith made a spinner for his students to use while playing Twister. The students recorded the results of the spins in the chart above. Which of the following spinners were Mr. Smith’s students most likely using?
A. B. 
C. D.

3. Sebastian’s math teacher drew the number line above on the chalkboard. She asked Sebastian to find the difference between point D and point B. What is the difference?
A. 6 B. 0.5 C. 0.6 D. 5

4. Cindy is thinking of two special numbers. The numbers are both multiples of 7 and 8. Which of the following could be Cindy’s special number set? 
A. 28 and 32 B. 14 and 56 
C. 114 and 121 D. 56 and 112

5. Kevin and his math group conducted an experiment using the spinner shown above. The students knew that the chance that the arrow will land on any one of the colors was 1/4. They spun the spinner 20 times and recorded the results. 
Which color(s) best match the expected result?
A. only green B. only red 
C. only red and yellow D. only blue and yellow

6. There will be 450 people at Justin Beiber’s VIP concert and 18 rows of chairs to accommodate them. How many chairs should be in each row? 
A. 26 chairs B. 26 R8 chairs 
C. 25 chairs D. 25 R3 chairs  

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản