Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2013

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2013 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Beale’s fifth-grade class voted on which day next week they wanted to make their science presentations. The votes are recorded in the table above. Which of the following graphs accurately represents the data in the table?

2. Christine is learning different ways to write the fraction shown above. Which of the following should Christine use to fill in the blank?
A. .20% B. 2.0% C. 200% D. 20%

3. Mr. Oriole is teaching his students how to make a shape rotate around the origin. Which of the following graphs represents this type of rotation?
A. B. 
C. D.

4. Lindsey and Stacy are having a factor listing contest. The first one to list ALL of the factors of 28 will win. What should the winner’s list of factors look like?
A. 1, 2, 3, 4, 5, 28 B. 4, 7, 14, 28
C. 1, 2, 4, 7, 14, 28 D. 2, 4, 7, 14, 28

5. Kathy and some friends decided to keep a log of the number of miles they run each day. The table above shows their individual logs combined into one. If the trend shown in the table continues, who is most likely to run the farthest on Friday?
A. Kathy B. Bill C. Paul D. Marie

6. Jeremy made the two spinners above for double the fun during a game of twister. If Jeremy spins the first spinner once and then the second spinner once, which of the following color combinations will NOT be possible?
A. B. 
C. D.

7. Captain Sparrow found a bag of precious jewels hidden in a cave. 1/3 of the jewels are green, 1/4 are white, 1/4 are yellow, and 1/6 are blue. If Captain Sparrow takes out one jewel from the bag without looking, which color will it most likely be? 
A. White B. Blue C. Green D. Yellow 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 đề thi số 1 năm học 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản