Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013
Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013

Hãy thử sức với Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013
Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mary rolled the die above with faces numbered 1 through 6. What is the probability that she will roll an odd number using this die?
A. 1/6 B. 3/6 C. 2/6 D. 0 

2. Mindy made a map of her neighborhood using the grid above. Today, she has to go to two places. They are located at the coordinates (4,6) and (7,1). Which two places does Mindy have to go today?
A. school and home B. school and church
C. library and fire station D. library and church

3. Tim had 7 pennies, 4 dimes, and 3 nickels in his pocket. If he reached into his pocket 10 times, putting the previous coin back each time, which number best indicates how many times Tim is expected to pull out a penny?
A. 10 B. 7 C. 5 D. 3

4. Richard is on a shape scavenger hunt in his house. He is looking for a shape that has 6 sides and 6 angles. Which of the following shapes matches this description?
A. triangle B. pentagon C. hexagon D. octagon

5. Mrs. Dawson drew the following four images on the board. She asked Elizabeth to come up to the chalkboard and circle the figure that has exactly one line of symmetry. Which figure should Elizabeth circle?
A. B. C. D.

6. Francis wrote the math problem above on the board during a tutoring session with his brother. What is the answer to Francis’s math problem?
A. 7 1/12 B. 7 4/7 C. 8 1/12 D. 8 12/13 

7. Matt is a prolific penny saver. He has N = 3 x T pennies after T days. How many days will it take Matt to have at least $65 in pennies?
A. 22 days B. 21 days C. 2167 days D. 2166 days

8. Meg inserted some pegs in a wooden board and used a rubber band to make some shapes. Which of the following images does NOT show a right triangle?
A. B.
C. D. 

9. Each student in Mr. Feeny’s math class was given 3 fractions to put in order from greatest to least. Which of the following could be one of the student’s ordered lists?
A. 1/2 , 1/3 , 1/4 B. 1/2 , 4/4 , 3/6 C. 1/3 , 1/2 , 1/6 D. 2/3 , 3/4 , 2/5

10. The image above shows Katy’s kitchen floor. Each tile has an area of 1 square foot. Which of the following is the best estimate of the area of the shaded tiles?
A. 5 square feet B. 8 square feet C. 11 square feet D. 13 square feet 

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản