Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012

Giới thiệu đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012, tham khảo đề thi này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Alex drew a floor plan of his house. What is the length in feet of Alex’s house from the corner of the kitchen to the corner of the baby’s room?
A. 4 feet
B. 5 feet
C. 20 feet
D. 40 feet

2. Bill wants to draw 4 different circles on his notebook paper and measure their diameters to the nearest millimeter. What tools would he need?
A. a drawing compass and a metric ruler
B. a thermometer and a metric ruler
C. a tape measure and a watch
D. a protractor and a metric ruler

3. The diagram shows a container that has 1 quart of water in it. About how much does the container hold altogether if it were filled to the top?

A. 3 quarts
B. 5 quarts
C. 4.5 quarts
D. 10 quarts

4. Richard purchased 6 packages of modeling clay and 2 packages of beads. Each package cost $2.89. How much money did Richard spend?
A. $23.12
B. $30.12
C. $47.12
D. $56.12

5. Which of these measurements is longer than one meter?
A. 10 centimeters
B. 10 millimeters
C. 10 decimeters
D. 10 decameters

6. A research scientist has 100 grams of carbon and 1 kilogram of tin. How many kilograms of the material does he have in all? (1000 grams = 1 kilogram)
A. 1.1 kg
B. 2.01 kg
C. 101 kg
D. 1100 kg

7. Mr. Douglas asked each of his fourth-grade students to write an inequality statement. Which one of the following inequality statements is true?
A. 76,849 > 76,890
B. 1258 < 1249
C. 94,682 > 94,628
D. 1,238,489 < 1,219,999

8. What is the perimeter of the rug above?
A. 7 ft.
B. 11 ft.
C. 12 ft.
D. 14 ft.

9. Bill’s mom gives him 1/4 of a dollar per week for taking out the trash. Which decimal represents the amount of money Bill receives per week?
A. $0.04
B. $0.14
C. $0.20
D. $0.25

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản