Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 20 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 20 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 20 năm 2013

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 20 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 20 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 20 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Alex is making a model of his house. To start off, he drew out the floor plan above. What is the length of Alex’s house in feet from the corner of the kitchen to the corner of the baby’s room?
A. 4 feet B. 5 feet C. 20 feet D. 40 feet

2. For homework tonight, Bill has to draw four different circles and measure the diameter of each on to the nearest millimeter. Which of the following tools does Bill need to complete his homework?
A. a drawing compass and a metric ruler
B. a thermometer and a metric ruler
C. a tape measure and a watch
D. a protractor and a metric ruler

3. Mariel’s container of water only has 1 quart left, as shown above. If the container was filled to the top, about how many quarts would it be able to hold?
A. 3 quarts B. 5 quarts C. 4.5 quarts D. 10 quarts

4. Richard purchased 6 packages of modeling clay and 2 packages of beads. Each package cost $2.89. How much money did Richard spend?
A. $23.12 B. $30.12 C. $47.12 D. $56.12

5. Thomas has to measure an object using a unit that is less than one meter. Which of the following units is longer than one meter?
A. 10 centimeters B. 10 millimeters
C. 10 decimeters D. 10 decameters

6. Dr. Rozinsky is experimenting with 100 grams of carbon and 1 kilogram of tin in his laboratory. How many kilograms of experimental substance is he using altogether? (1000 grams = 1 kilogram)
A. 1.1 kg B. 2.01 kg C. 101 kg D. 1100 kg

7. Mr. Douglas asked each of his fourth-grade students to write an inequality statement. Which one of the following inequality statements is true?
A. 76,849 > 76,890 B. 1258 < 1249
C. 94,682 > 94,628 D. 1,238,489 < 1,219,999  

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 20 năm 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản