Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 4 đề thi

0
115
lượt xem
3
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21

Dưới đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Mayra wrote the following four number sentences on the board. Only one of them is true. Which is the true sentence?
A. 3 × 4 × 7 = 7 × 7 B. 28 – 16 = 16 – 28
C. 2 + 3 + 6 = 6 + 6 D. 21 + 17 + 30 = 21 + 47
2. Mr. Rogers is a civil engineer. He is looking at the angles formed by the intersection of First Street and Main Street shown above. What type of angle is angle Z?
A. acute B. obtuse C. right D. straight
3. Joey made a number relationship using the number of miles he ran in the past two days. Which of the following relations is true?
A. 0.6 < 0.16 B. 0.6 = 6.0 C. 0.6 < 0.56 D. 1.6 = 1.60
4. Joan and Evelyn are standing on a straight 150-yard sidewalk. Joan is 30 yards from the north end of the sidewalk and Evelyn is 15 yards from the south end of the sidewalk. How far apart are they?
A. 105 yards B. 120 yards C. 135 yards D. 195 yards
5. Leslie drew line AB, which is 1 unit in length, in the sand using a stick. Her sister drew line PQ in the sand next to Leslie’s line. Which of the following is the best estimate for the length of line PQ?
A. 3 units B. 6 units C. 10 units D. 14 units
6. Marcella ran a race in 10.6 seconds, and Omar ran it in 9.8 seconds. How much faster did Omar complete the race than Marcella did?
A. 0.2 second B. 0.8 second
C. 1.2 second D. 1.8 second
7. Crystal is cleaning out her fish tank and put her fish in a bathtub full of water while she finished. If she were to measure the volume of water in the tub, which of the following units would she use?
A. kilometer B. gram C. liter D. degree
8. Carmen kept track of the temperatures in Portland and Anchorage for a science project. Her data is presented in the graph above. How much warmer was the average temperature in Portland than in Anchorage during the month of July?
A. 4° B. 5° C. 7° D. 10°
9. Jane baked 12 cookies for her sister’s birthday party. They were so popular that 5/6 of the cookies were eaten in less than 5 minutes. How many cookies were eaten in this time?
A. 3 B. 4 C. 10 D. 36
10. Jason went to get change for the school book fair. He took 20 ten-dollar bills to the bank and exchanged them for five-dollar bills. How many five-dollar bills did he get?
A. 5 B. 10 C. 20 D. 40

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản