Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 đề thi số 1 năm học 2013

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề thi khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 đề thi số 1 năm học 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 đề thi số 1 năm học 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 đề thi số 1 năm học 2013 của thư viện eLib dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Mayra wrote the following four number sentences on the board. Only one of them is true. Which is the true sentence? 
A. 3 × 4 × 7 = 7 × 7 B. 28 – 16 = 16 – 28
C. 2 + 3 + 6 = 6 + 6 D. 21 + 17 + 30 = 21 + 47

2. Mr. Rogers is a civil engineer. He is looking at the angles formed by the intersection of First Street and Main Street shown above. What type of angle is angle Z? 
A. acute B. obtuse C. right D. straight

3. Joey made a number relationship using the number of miles he ran in the past two days. Which of the following relations is true? 
A. 0.6 < 0.16 B. 0.6 = 6.0 C. 0.6 < 0.56 D. 1.6 = 1.60

4. Joan and Evelyn are standing on a straight 150-yard sidewalk. Joan is 30 yards from the north end of the sidewalk and Evelyn is 15 yards from the south end of the sidewalk. How far apart are they? 
A. 105 yards B. 120 yards C. 135 yards D. 195 yards

5. Leslie drew line AB, which is 1 unit in length, in the sand using a stick. Her sister drew line PQ in the sand next to Leslie’s line. Which of the following is the best estimate for the length of line PQ? 
A. 3 units B. 6 units C. 10 units D. 14 units

6. Marcella ran a race in 10.6 seconds, and Omar ran it in 9.8 seconds. How much faster did Omar complete the race than Marcella did? 
A. 0.2 second B. 0.8 second 
C. 1.2 second D. 1.8 second

7. Crystal is cleaning out her fish tank and put her fish in a bathtub full of water while she finished. If she were to measure the volume of water in the tub, which of the following units would she use? 
A. kilometer B. gram C. liter D. degree  

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 21 đề thi số 1 năm học 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản