Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 4 đề thi

0
119
lượt xem
5
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22

Cùng tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Richard used a protractor and ruler to draw a right triangle. Which of the following could be the angle measures of Richard’s triangle?
A. 110, 50, 20 B. 80, 50, 50
C. 36, 90, 54 D. 44, 96, 40
2. Mike turned the cards above face down and shuffled them. What is the probability that the first card Mike picks will have an M on it?
A. 1/4 B. 1/2 C. 1/6 D. 2/6
3. Felix ate 5/9 of a coconut cream pie from House of Pies. Monty ate 2/3 of her key lime pie. What is the sum of the two fractional parts that were eaten by Felix and Monty?
A. 7/12 B. 7/9 C. 11/9 D. 1/2
4. Jackie is trying to figure out what to wear to school this morning. She looks in her closet and finds the clothes listed above. Which of the following diagrams shows all of the possible ways Jackie can combine one shirt, one sweater, and one pair of pants?
5. Robbie is twice as old as Kenneth. In 2 years, Kenneth will be twice as old as Jamie is now. If Robbie is 20, how old is Jamie?
A. 2 years old B. 4 years old
C. 6 years old D. 8 years old
6. Eric wants to install a new carpet in his grandmother’s living room. The living room is 14.9 feet long and 10.4 feet wide. About how big of a carpet will Eric need?
A. 155 square feet B. 140 square feet
C. 50 square feet D. 25 square feet
7. Marcos is using some blocks to set up a barrier for his pet hermit crab. He needs to make 6 models like the one above to make a long enough barrier. How many cubes will be needed to make 6 models?
A. 6 B. 8 C. 24 D. 48
8. Alex, Bob, and Clarence are competing against each other in a spelling bee. How many different ways can they place in first, second, or third place?
A. 1 way B. 2 ways C. 4 ways D. 6 ways
9. Luisa is playing with a number machine that changes input number into different output numbers, as shown in the table above. Based on the machine’s number rule, which of the following numbers should replace the question mark in the table?
A. 83.0 B. 24.0 C. 8.3 D. 3.0
10. Ann is 10 years old. If she was 4 years older, she would be twice as old as her sister, Maggie. How old is Maggie?
A. 3 years old B. 5 years old
C. 7 years old D. 9 years old

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản