Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014

Đây là bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. John’s math teacher wrote the following 4 numbers on the board. She said that each of the numbers is divisible by 9 except for one. Which number is NOT divisible by 9?
A. 378 B. 6912 C. 1,049 D. 6,210

2. Terry took a survey of her classmates’ favorite gumball flavor. The results are shown in the table above. Which flavor would Terry’s classmates LEAST likely choose as a group?
A. cherry B. grape C. mint D. orange

3. Kerry bought some new pencils for school from Target. The total cost was $2.36. Which of the following could be the change Kerry received if she paid with a $5 bill?
A. four pennies, seven dimes, and two dollars.
B. four pennies, six dimes, and three dollars.
C. four pennies, six dimes, and two dollars.
D. a penny, seven dimes, and two dollars.

4. Charlene’s grandmother wants to make a quilt for the winter. The size of the entire quilt and the size of squares her grandmother is using to make the quilt are shown above. About how many squares will Charlene’s grandmother need to make the quilt?
A. 10 B. 15 C. 32 D. 60

5. Zoe is pairing up some fractions to show that they are equal. Which of the following sets of fractions are not equal?
A. 2/6 and 1/3 B. 4/6 and 2/3 C. 1/4 and 2/3 D. 2/4 and 1/2

6. The chart shows the number of miles Darnell rode on his bike this week for his training program. Which rule can be used to figure out the number of minutes for a given number of miles ridden?
A. multiply the number of miles by 6 and add 1.
B. multiply the number of miles by 8 and add 1.
C. multiply the number of miles by 6 and subtract 1.
D. multiply the number of miles by 8 and subtract 1.  

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản