Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 1 năm học 2013

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là một kì thi quan trọng đối với các em học sinh đam mê học Tiếng Anh. Chính vì vậy, các em cần nỗ lực ôn tập nhiều hơn với nhiều đề thi có cấu trúc cụ thể. Hi vọng, Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 1 năm học 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 1 năm học 2013

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 1 năm học 2013. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ricky wants to make a new play pen for his horses based on the model above. In the model, WXYZ is a parallelogram. If the area of triangle WXY is 22 square inches, what is the area of WXYZ? 
A. 11 square inches B. 22 square inches
C. 33 square inches D. 44 square inches

 2. Hallie and Joe are botanists studying some plants in the Amazon Rainforest. Their locations are shown above. Which ordered pair best represents Joe’s location? 
A. (3, -4) B. (-3, 4) C. (4, -3) D. (-4, 3)

3. The students in Mr. Prime’s classroom are having a prime factorization speed challenge. Julie and Julia have to write out the prime factorization of 45. The fastest student wins a point for their team. What is the prime factorization of 45?

4. Mrs. Straight drew the number line above on the chalkboard. She asked Robert to come to the board and circle the letter that best represents the location of -6. Which letter should Robert circle? 
A. P B. Q C. R D. S

5. Maurice’s brother and sister went to London to study for one year. He calls them every week to stay in touch. Yesterday, Maurice talked to Sherry for 1/4 of an hour and to Gabriel for 1/3 of an hour. How long was Maurice on the phone with his siblings? 
A. 1/6 hour B. 2/7 hour C. 5/12 hour D. 7/12 hour

6. Felipe copied down the equation above from the board onto his notebook. His homework is to solve this equation. What is the value of z in this equation? 
A. 7 B. 8 C. 30 D. 37

7. Joey used a certain equation to make the function table above. Which of the following could be Joey’s equation?

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 1 năm học 2013 là một trong những BST trong hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí được đông đảo quý bạn đọc và thành viên chia sẻ và dưới sự kiểm duyệt của eLib nhằm cho ra đời những BST chất lượng. Cùng tham khảo bạn nhé!
Đồng bộ tài khoản