Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 2 năm học 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 2 năm học 2014 được chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 2 năm học 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 2 năm học 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Irene made the four spinners below to play a game of twister with her friends. Irene wants the spinner to land on blue when it is her turn. Which of the following spinners has a 1/4 chance of landing on blue?
32 + n = 45 x 5
2. Jeffrey has to find the value of n in the equation above before time runs out in order to win a math competition. What answer should Jeffrey give to win the competition?
A. 77 B. 193 C. 225 D. 385
3. At the school carnival, Ellie can spin the wheel above to win a prize. What prize will Ellie most likely get by spinning?
A. Book B. Marble C. Balloons D. Poster
4. Thomas read 35 pages of his new Diary of a Wimpy Kid book on Monday. On Tuesday, he read 57 pages. Which number sentence below can be used to find out how many more pages Thomas read on Tuesday than he read on Monday?
A. 57 - 35 = ? B. 35 + 57 = ? C. 57 + ? = 35 D. ? - 35 = 57
5. Joan and Elizabeth are playing a decimal guessing game. Joan said she is thinking of a decimal number that is greater than 3.185 and less than 3.195. Which of the following could be Joan’s decimal?
A. 3.084 B. 3.187 C. 3.198 D. 3.202
6. Randy volunteered to help set up chairs for a school play. He made 6 rows with 8 chairs in each row. Which of the following equations can Randy use to figure out the total number of chairs (n) he set up?
A. n = 8 - 6 B. n = 8 + 6 C. n = 8 ÷ 6 D. n = 6 x 8
7. Diana’s math teacher used a projector to show the problem above on the chalkboard. She asked all of the students in her class to answer the question in groups. What is the correct answer to the projected question?
A. 3 2/6 B. 3 5/6 C. 4 2/6 D. 4 5/6
8. Jane wrote the number sentence above on the board, but accidentally erased one of the symbols. Which of the following symbols is missing in Jane’s number sentence?
A. - B. + C. x D. ÷
9. Trisha put 4 red, 2 blue, 3 yellow, and 7 white marbles in a bag. If Trisha reaches into the bag without looking, what is the probability that she will pull out a blue marble?
A. 3/16 B. 1/4 C. 7/16 D. 1/8
10. Shelly bought some balloons (b) at a gift shop. She gave 5 of them to her friend Karla. Which expression shows the number of balloons Shelly has left?
A. b + 5 B. b x 5 C. b - 5 D. b ÷ 5

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 đề thi số 2 năm học 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản