Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
105
lượt xem
2
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 năm 2013

Với bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 năm 2013 bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi Olympic Tiếng Anh quan trọng sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ricky wants to make a new play pen for his horses based on the model above. In the model, WXYZ is a parallelogram. If the area of triangle WXY is 22 square inches, what is the area of WXYZ?
A. 11 square inches B. 22 square inches
C. 33 square inches D. 44 square inches

 2. Hallie and Joe are botanists studying some plants in the Amazon Rainforest. Their locations are shown above. Which ordered pair best represents Joe’s location?
A. (3, -4) B. (-3, 4) C. (4, -3) D. (-4, 3)

3. The students in Mr. Prime’s classroom are having a prime factorization speed challenge. Julie and Julia have to write out the prime factorization of 45. The fastest student wins a point for their team. What is the prime factorization of 45?

4. Mrs. Straight drew the number line above on the chalkboard. She asked Robert to come to the board and circle the letter that best represents the location of -6. Which letter should Robert circle? 
A. P B. Q C. R D. S

5. Maurice’s brother and sister went to London to study for one year. He calls them every week to stay in touch. Yesterday, Maurice talked to Sherry for 1/4 of an hour and to Gabriel for 1/3 of an hour. How long was Maurice on the phone with his siblings?
A. 1/6 hour B. 2/7 hour C. 5/12 hour D. 7/12 hour

6. Felipe copied down the equation above from the board onto his notebook. His homework is to solve this equation. What is the value of z in this equation?
A. 7 B. 8 C. 30 D. 37

7. Joey used a certain equation to make the function table above. Which of the following could be Joey’s equation?

Quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 23 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản