Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 1 năm học 2013

Đang lúc này, thầy cô và các bạn đang tìm Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu với thầy cô và các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 1 năm học 2013. Đây là đề thi được chọn lọc, biên tập rất công phu giúp thầy cô có tài liệu hướng dẫn học sinh lớp 5 thi tốt IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng. Chúng tôi nghĩ rằng không gì tốt hơn bằng cách in đề này ra giấy cho các em luyện tập nhiều lần. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 1 năm học 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 1 năm học 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Julia is looking at the figure above on a grid in her classroom. Which of the following figures shows the figure flipped? 

2. Mr. Douglass is an art teacher. He has 824 paint brushes. He wants to put 8 brushes in a box. How many boxes does he need for his paint brushes? 

A. 4 boxes B. 13 boxes C. 103 boxes D. 130 boxes
3. Mrs. Anglebury asked Ira to go to the board and draw an acute angle labeled XYZ. Which of the following could be the angle that Ira drew? 

4. Mike started his morning walk, when his phone rang. He was only 2 yards into his walk. Which of the following lengths is the same as 2 yards? 
A. 6 feet B. 7 feet C. 24 feet D. 36 feet

5. Henry made the spinner above to play a number game with his friends. What is the probability that the arrow will land on a number that is greater than 50?
A. 1/8 B. 1/6 C. 1/4 D. 1/2

6. Nancy drew the angle shown above. What is the approximate measure of Nancy’s angle in degrees?
A. 15° B. 46° C. 120° D. 135°

7. Rachel and Troy sold a total of 43 magazine subscriptions for their school's fundraising. Rachel sold 19 of those subscriptions. Which of these number sentences could be used to find the number of subscriptions Troy sold?
A. 19 - n = 43 B. n - 19 = 43
C. 43 + n = 19 D. n + 19 = 43

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 1 năm học 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản