Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
72
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Irene made the four spinners below to play a game of twister with her friends. Irene wants the spinner to land on blue when it is her turn. Which of the following spinners has a 1/4 chance of landing on blue? 32 + n = 45 x 5

2. Jeffrey has to find the value of n in the equation above before time runs out in order to win a math competition. What answer should Jeffrey give to win the competition? 
A. 77 B. 193 C. 225 D. 385

3. At the school carnival, Ellie can spin the wheel above to win a prize. What prize will Ellie most likely get by spinning? 
A. Book B. Marble C. Balloons D. Poster

4. Thomas read 35 pages of his new Diary of a Wimpy Kid book on Monday. On Tuesday, he read 57 pages. Which number sentence below can be used to find out how many more pages Thomas read on Tuesday than he read on Monday? 
A. 57 - 35 = ? B. 35 + 57 = ? 
C. 57 + ? = 35 D. ? - 35 = 57

5. Joan and Elizabeth are playing a decimal guessing game. Joan said she is thinking of a decimal number that is greater than 3.185 and less than 3.195. Which of the following could be Joan’s decimal? 
A. 3.084 B. 3.187 C. 3.198 D. 3.202

6. Randy volunteered to help set up chairs for a school play. He made 6 rows with 8 chairs in each row. Which of the following equations can Randy use to figure out the total number of chairs (n) he set up? 
A. n = 8 - 6 B. n = 8 + 6 C. n = 8 ÷ 6 D. n = 6 x 8 

7. Diana’s math teacher used a projector to show the problem above on the chalkboard. She asked all of the students in her class to answer the question in groups. What is the correct answer to the projected question? 
A. 3 2/6 B. 3 5/6 C. 4 2/6 D. 4 5/6  

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản