Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
140
lượt xem
3
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 năm 2014

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên các đề thi thật sự, thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 năm 2014. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo trong quá trình giảng dạy. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 năm 2014

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 năm 2014 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Dole’s fifth grade class took a spelling test every Friday. The class has 36 students. The first week, 6 students received 100%. The second week, 12 students received 100%. The third week, 18 students received 100%. Assuming the pattern above continues, what is the total number of weeks it took the entire class to receive 100% on the spelling test?
A. 2 weeks B. 4 weeks C. 6 weeks D. 8 weeks
2. One day in January, the temperature in Singapore was 4.3 degrees hotter than 10 times the temperature in Moscow. The temperature in Moscow was 2.32° C. What was the temperature in Singapore?
A. 27.5° C B. 13.9° C C. 9.71° C D. 5.68° C
3. Jessica wants to put a border around the walls of her bedroom. The dimensions of her bedroom are 10 ft. by 12 ft. If she has 14 yards of border already, how much more border will Jessica need?
A. 1 foot B. 2 feet C. 3 feet D. 4 feet
4. Diana is an architect. Before she draws her designs, she uses cubes to build up the basic structure. The model of her next project is shown above. How many cubes did Diana need to build the model?
A. 18 B. 19 C. 23 D. 27
5. Millie and Jose put 6 quarts of water into a fish tank. The tank has a capacity of 4 gallons. How many more quarts of water do they need to fill the tank? (4 quarts = 1 gallon)
A. 24 quarts B. 12 quarts C. 10 quarts D. 2 gallons
6. In May, the city of Phoenix received an average of 0.1 inch of rain. Which of these models can be used to represent 0.1?
7. Marta is arranging her father’s wrenches in the tool chest from smallest to largest. In which order should the wrenches be placed?
A. 1/4 , 1/8 , 5/8 B. 1/8 , 5/8 , 1/4 C. 1/8 , 1/4 , 5/8 D. 5/8 , 1/8 , 1/4
What is five less than eight?
8. Each student in Mrs. Darcy’s class has to pick a slip of paper with a problem on it from a hat without looking. Marcy’s strip of paper is shown above. What should she do to solve the problem written on her slip?
A. 5 - 8 B. 5 < 8 C. 8 - 5 D. 8 < 5
9. A class recently held a student council election. Gary, Justin, and Rainelle were chosen to represent their class in the election; 24 students voted. Justin won by three votes, and the other two candidates tied. How many votes did Justin get?
A. 5 votes B. 7 votes C. 8 votes D. 10 votes
10. Frank has 2.25 candy bars. He wants to share his candy bar with 2 of his friends. How much of the candy bars will Frank and his friends each get?
A. 1/4 B. 2/4 C. 3/4 D. 4/4

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 năm 2014. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản