Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
76
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, nhất là học sinh đam mê môn học này. Dưới đây là BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Each person running in a race will get a card with a number on it. Look at the pattern of numbers on the cards above. If the pattern continues, what number will be on the next card?
A. 90
B. 93
C. 95
D. 97

2. Iris is writing music for a video game. The picture shows how a pattern of 5 notes repeats while the game is played. If the pattern continues, what kind of note will be the 12th note played?
A. B. C. D.

3. Mr. Cooper is ordering some books from a catalog. The total cost includes the cost of the book plus an additional charge for shipping. The table shows how the total cost changes as the number of books ordered increases. Based on the pattern shown in the table, which of the following rules could Mr. Cooper use to determine the total cost for any number of books?
A. Multiply the number of books by $9.25
B. Multiply the number of books by $10.50
C. Multiply the number of books by $10 and add 50¢ for shipping
D. Multiply the number of books by $8 and add $2.50 for shipping

4. A rule is used to determine the number of blocks in each level of the figure shown above. The table below shows the number of blocks that are in each level of the figure above. Using this rule, how many blocks will be needed to make Level 10?
A. 20
B. 40
C. 100
D. 1,000

5. Choose a reasonable metric unit to measure the length of a crayon.
A. decameters
B. centimeters
C. meters
D. kilometers

6. Mrs. Smith’s class is planting a garden. The garden is planted in the shape of a rectangle as shown above. The area of the garden is 1200 square feet. What would be the length in feet of one side of the garden? (Area = length x width)
A. 20 feet
B. 40 feet
C. 60 feet
D. 80 feet

7. A fifth grade class read the Newbery Award winning book The Twenty-One Balloons by William Pene DuBois. The book has 180 pages. The teacher assigned 5 pages the first week. The second week 15 pages were assigned. The third week’s assignment was 25 pages. Assuming the pattern continued as shown above, what is the total number of weeks it took the class to finish the book from beginning to end?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản