Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012

Để giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kỳ thi Olympic trên mạng môn Tiếng Anh, mời các thầy cô và các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012 được thư viện chúng tôi tổng hợp dưới đây. Hy vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp bạn thuận lợi trong quá trình tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which number sentence is true?
A. 3 × 4 × 7 = 7 × 7
B. 28 – 16 = 16 – 28
C. 2 + 3 + 6 = 6 + 6
D. 21 + 17 + 30 = 21 + 47

2. Several angles are formed by the intersection of First Street and Main Street. What type of angle is the one marked with a Z?
A. acute
B. obtuse
C. right
D. straight

3. Which of the following number relations is true?
A. 0.6 < 0.16
B. 0.6 = 6.0
C. 0.6 < 0.56
D. 1.6 = 1.60

4. Joan and Evelyn are standing on a straight 150-yard sidewalk. Joan is 30 yards from the north end of the sidewalk and Evelyn is 15 yards from the south end of the sidewalk. How far apart are they?
A. 105 yards
B. 120 yards
C. 135 yards
D. 195 yards

5. The length of AB is 1 unit. Which is the best ESTIMATE for the length of PQ?
A. 3 units
B. 6 units
C. 10 units
D. 14 units

6. Marcella ran a race in 10.6 seconds, and Omar ran it in 9.8 seconds. How much faster was Omar’s time than Marcella’s?
A. 0.2 second
B. 0.8 second
C. 1.2 seconds
D. 1.8 seconds

7. Which unit could be used to measure the volume of water in a full bathtub?
A. kilometer
B. gram
C. liter
D. degree

8. According to the chart above, how much warmer is the average temperature of Portland than that of Anchorage in July?
A. 4°
B. 5°
C. 7°
D. 10°

9. Which of the following values is 5/6 of 12?
A. 3
B. 4
C. 10
D. 36

10. Jason went to get change for the school bookstore. He took 20 ten-dollar bills to the bank and exchanged them for five-dollar bills. How many five-dollar bills did he get?
A. 5
B. 10
C. 20
D. 40

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 2 năm học 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản