Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Manny has a bag of apples and 1 orange. Joseph has a bag of 10 oranges. Both bags weigh the same. If 1 orange weighs 6 ounces, how much does the bag of apples weigh?
A. 34 ounces
B. 44 ounces
C. 54 ounces
D. 64 ounces

2. The graph above shows the change in population in Virginia from the 1600s to the 1700s. This growth was due to the introduction of tobacco and slavery to Virginia. Which of the following statements is true?
A. The population increased.
B. The population decreased.
C. The population stayed the same.
D. In 1650, 20 settlers lived in Virginia.

3. Margaret is in 2500 meters into a 5-kilometer race that helps raise money for the homeless. How many kilometers has she run so far?
A. 1.0 km
B. 1.5 km
C. 2.0 km
D. 2.5 km

4. Irene drew a figure and then performed a slide. Which of the following figures could be the ones Irene drew?
A. B. C. D.

5. Ronaldo went to Canyon Lake for the day with from friends. They spent 12 hours hiking and swimming at the lake. Ronaldo hiked for twice as long as he swam. How much time did Ronaldo spend hiking?
A. 8 hours
B. 5 hours
C. 3 hours
D. 1 hours

6. Chase just got his report card in for his math class. The numbers above represent the scores he received on all of his math exams for the year. What is the mode of Chase’s math test scores?
A. 88
B. 85
C. 80
D. 20

7. Marissa is studying the chart above to learn how far each of the planets in our solar system are from the sun. Which planet is the median distance from the sun?
A. Mars
B. Jupiter
C. Saturn
D. Neptune

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản