Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2014

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng chính thức bằng việc giải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2014. Đây là một trong những đề thi được chọn lọc cẩn thận giúp các em làm quen với dạng đề, nâng cao kiến thức và trình độ. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2014 dưới đây:

1. Lynn volunteers at a daycare every Thursday. This week, she is going to teach the children how to make paper fish using right triangles for the tail. Which of the following could be the fish design Lynn is teaching the children at the daycare?
2. Mitch bought a box of candles to put on his sister’s birthday cake. The candles inside the box are displayed in the second picture. If Mitch takes out 1 candle without looking, what is the probability that it will have stripes?
A. 1/2 B. 2/8 C. 2/10 D. 1/10
3. Joseph’s teacher asked him to plot point A on a certain coordinate on the graph above. What coordinates did Joseph’s teacher give him?
A. (7, 7) B. (6, 6) C. (6, 5) D. (5, 6)
4. Mark bought two new shirts for school. If the prices on the tags shown above include tax, how much did Mark pay for both shirts?
A. $39.26 B. $39.36 C. $40.26 D. $40.36
5. For her report on dinosaurs, Rita rounded the weight of one kind of dinosaur to the nearest thousand. If the weight to the nearest thousand pounds was 8,000 pounds, which of the following could have been the weight before rounding?
A. 7,489 pounds B. 8,293 pounds C. 8,609 pounds D. 9,512 pounds
6. The square above is shaded to represent a decimal. How many of the hearts must be shaded to represent the fraction with the same value as the decimal represented by the shaded part in the square?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7. Victor’s teacher called out a fraction greater than 5/6 for the students to write down during the listening portion of their math exam. Which of the following could be the fraction Victor’s teacher called out?
A. 5/9 B. 2/3 C. 11/12 D. 10/12
8. Jimmy is studying and measuring some different plants during Boy Scouts training today. Which of the following units should Jimmy use to measure the weight of the dogwood flower shown above?
A. gram B. kilogram C. meter D. liter
9. Charlie’s math teacher wrote out the following statements about circles. She asked the students to identify the true statement. Which of the statements is true?
A. The length of the radius of a circle is one-fourth the length of the diameter.
B. The length of the radius of a circle is the same as the length of the diameter.
C. The length of the radius of a circle is one-half the length of the diameter.
D. The length of the radius of a circle is two times the length of the diameter.
10. Mrs. Watson wants to make a batch of sugar cookies from scratch. The recipe for the dough calls for 25 grams of sugar. Which of the following measurements is closes to 25 grams?
A. 1 pound B. 1 ounce C. 10 pounds D. 10 ounces

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản