Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 34

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
77
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 34

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 34

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 34. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi hay nhất, với nhiều câu hỏi khó giúp các em làm quen với dạng đề, và biết cách giải các bài tập đòi hỏi độ tư duy cao. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 34

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 34:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The list of numbers above shows how many cans each student at Driscoll Elementary School recycled during the month of April. Which of the following stem-and-leaf plots shows this information correctly?
2. Mr. Howe drew the fish above on a grid. He asked his students to locate the coordinates of the eye of the fish. Which of the following is the correct set if coordinates?
A. (4, 1) B. (3, 1) C. (2, 4) D. (1, 3)
3. Marcos made a figure out of blocks that has an area of 20 square units and a perimeter of 18 units. Which of the following could be Marcos’s figure?
4. James set a plank of wood at an angle against the side of his shed, as shown above. He wants to know the angle at which the plank is set, but he doesn’t have a protractor. What is the best estimate of the angle?
A. 30° B. 45° C. 90° D. 150°
5. Joseph made a fence around his new herb garden. The fence measures 4 meters in width and 6 meters in length. What is the area of this rectangular fence?
A. 10 m2 B. 20 m2 C. 24 m2 D. 100 m2
6. Keith made some chocolate pudding to cheer up his friend after her pet lizard died. He needed 1 quart of milk to make the pudding. Which of the following is closest to 1 quart of milk?
A. 1 milliliter B. 1 cup C. 1 gallon D. 1 liter
7. Fernando wanted to buy some hamburgers for his friends today. The restaurant he went to had the table above to show the cost of different amounts of hamburgers. If the pattern continues, what will be the cost for 6 hamburgers?
A. $12.50 B. $13.50 C. $13.75 D. $14.25
8. The table above shows the number of each kind of candle a shop sold. The bar graph was made to display the information in the table. Which of the amounts from the table is not graphed correctly?
A. Floral B. Vanilla C. Berry D. Cinnamon
9. David records the number of miles he runs each day using the list above. The list has a certain pattern. If the pattern continues, how many miles will David run tomorrow?
A. 19 B. 18 C. 12 D. 9
10. The table above shows the number of babysitting jobs Millie and her friends had last month. What was the mean (average) number of babysitting jobs Millie and her friends had last month?
A. 7 B. 8 C. 9 D. 13

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 34 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản