Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2014

Hãy thử sức với Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2014 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi Olympic Tiếng Anh sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ đề thi này các bạn nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Fiesta took a survey of her students’ favorite amusement park rides. The pictograph above displays her data. Which of the following bar graphs displays the information in the pictograph correctly?
2. Jane’s mother asked her to measure the volume of the fish tank in their living room. To figure out the volume, Jane measured the height first. Which of the following units of measurement did Jane most likely use to measure the height of the fish tank?
A. centimeter B. gram C. kilometer D. liter
3. Sophia bought 7 pieces of wood to make a bookcase. Each piece of wood costs $2.49. What is the total amount of money Sophia spent to make the bookcase?
A. $2.81 B. $4.51 C. $9.49 D. $17.43
4. Jay’s teacher asked him to go to the board and draw ray XY. If Jay drew the ray correctly, which of the following images show what it most probably looked like?
5. Kate want to know another way to write 8/9. Which of the following expressions can Kate use to write this fraction?
A. 8 ÷ 1/9 B. 8 ÷ 9 C. 9 ÷ 1/8 D. 9 ÷ 8
6. A scaled-down version of the floor plan for Edward’s new apartment is shown above. What is the perimeter of the apartment in centimeters?
A. 16 centimeters B. 24 centimeters
C. 32 centimeters D. 64 centimeters
7. Tammy created the figure above using some white and gray blocks. If the length and width of the gray rectangle is doubled, what would be its new area?
A. 8 square units
B. 16 square units
C. 24 square units
D. 32 square units
8. Rihanna’s tutor asked her to draw a quadrilateral with more than two right angles. Which of the following could be Rihanna’s quadrilateral?
9. The nurse at the doctor’s office is measuring Maggie’s height and weight. Maggie is 4 feet, 11 inches tall. What is Maggie’s height in inches only?
A. 45 inches B. 51 inches C. 59 inches D. 65 inches
10. Robin is putting together a dinosaur puzzle made up of 100 pieces. So far she has put 25 pieces together. What fraction of the puzzle has Robin put together?
A. 1/5 B. 1/4 C. 1/3 D. 1/2

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản