Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
105
lượt xem
2
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 năm 2013

Nhằm giúp học sinh tránh bỡ ngỡ và nắm được cấu trúc cơ bản của đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 năm 2013 nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Chase wants to have an ice cream party at his house. The prices for a gallon of ice cream and a box of ice cream cones are shown above. How much would 2 gallons of ice cream and 2 boxes of ice cream cones cost altogether?
A. $12.64 B. $12.84 C. $14.64 D. $14.84

2. Kathleen is comparing two kinds of aquariums. The first aquarium can hold a maximum of 12.875 gallons of water. The second aquarium can hold a maximum of 10.65 gallons of water. How many more gallons of water can the first aquarium hold than the second?
A. 1.225 B. 1.181 C. 2.010 D. 2.225

3. Lisa ate 7 8/9 of her personal size pizza. Jamie ate 2 6/7 of her personal size pizza. How much more pizza did Lisa eat than Jamie ate?
A. 5 B. 5 1/8 C. 5 2/63 D. 5 1/3

4. Mark is at the grocery store to buy some fruit. He measures each fruit on the scale to calculate its cost. What is the approximate weight of the pear shown above?
A. 4 ounces B. 4 pounds C. 40 pounds D. 40 tons

5. Ricky placed the mailing label shown above on an envelope to pay her bill. What is the approximate length of the mailing label?
A. 1 1/8 in. B. 2 in. C. 5 2/5 in. D. 6 1/2 in.

6. Elsa wants to start a garden in her backyard. For which of the following reasons would she need to know the perimeter of the garden?
A. To determine how much fertilizer is needed to cover the garden
B. To determine how much water is needed for the garden
C. To determine how many seeds are needed to fill the garden with plants
D. To determine how many feet of fencing are needed to go around the garden

7. Katy drew line segment AB on the board during math class. Which of the following could be Katy’s drawing?

8. A train left Brockton at 8:16 AM and arrived in Deming at 3:45 PM on Monday. If there were no stops, how long did the trip take?
A. 7 hours, 31 minutes B. 19 hours, 29 minutes
C. 7 hours, 29 minutes D. 5 hours, 31 minutes

9. For homework tonight, Wally has to draw a shape that has exactly two right angles. Which of the following shapes could be Wally’s?

10. Mrs. Soliz wrote the following four statements about the diameter of a circle. Only one of the sentences is correct. Which of the statements is true?
A. Divides a circle into fourths
B. Intersects at only one point on the circle
C. Shortest distance across a circle
D. Intersects the center of a circle 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 35 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản