Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012

Mời các em cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012 để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following numbers is NOT divisible by 9?
A. 378
B. 6912
C. 1,049
D. 6,210

2. The table above shows the gumballs in a gumball machine. Which flavor would a person be LEAST likely to get from the gumball machine?
A. cherry
B. grape
C. mint
D. orange

3. Kerry shopped in a store and gave the clerk a $5 bill for a $2.36 total purchase. What could have been the change Kerry received back?
A. four pennies, seven dimes, and two dollars.
B. four pennies, six dimes, and three dollars.
C. four pennies, six dimes, and two dollars.
D. a penny, seven dimes, and two dollars.

4. Quilt pieces are needed to make a quilt for a tiny bed in a dollhouse. The quilt will be made by sewing many pieces together. Which is the best estimate of the number of quilt pieces needed to make this quilt?
A. 10
B. 15
C. 32
D. 60

5. Which of the following fractions are NOT equal?
A. 2/6 and 1/3
B. 4/6 and 2/3
C. 1/4 and 2/3
D. 2/4 and 1/2

6. The chart shows the number of miles Darnell rode on his bike this week for his training program. Which rule can be used to find out the number of minutes for a given number of miles ridden?
A. multiply the number of miles by 6 and add 1.
B. multiply the number of miles by 8 and add 1.
C. multiply the number of miles by 6 and subtract 1.
D. multiply the number of miles by 8 and subtract 1.

7. John practiced on his trombone for everyday after school for one week. On Monday he practiced 1/2 hour. On Tuesday he practiced 3/4 hour. On Wednesday John practiced 1 hour. On Thursday he practiced 1/4 hour. On Friday John practiced 1/2 hour. How much total time did John practice?
A. 7/13 hour
B. 1 6/12 hours
C. 2 1/2 hours
D. 3 hours

8. According to the data above, which student walked the greatest distance?
A. Violet
B. Rose
C. Chris
D. Jill

9. Jason had 259 aluminum cans. Thirty-two aluminum cans will fit into one recycling bin. How many recycling bins will it take to hold Jason's aluminum cans?
A. 8 bins
B. 9 bins
C. 227 bins
D. 291 bins

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản