Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013

Dưới đây là bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Marlin is making some building models using the cubes above. The models follow a certain pattern. If he continues the pattern, how many cubes high will the 8-cube long building model be?

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

2. Andrew is making a chess board on a piece of paper. He has shaded 40% of the white squares black. What fraction represents the portion of the board that has been shaded in?

A. 1/4
B. 2/5
C. 1/20
D. 4/100

3. During the month of November, 1/6 of the days in Houston were cold. Which of the following expressions can be used to figure out the number of cold days (n) in November?

A. 30 × 1/6 = n
B. 30 × 6 = n
C. 30 ÷ 1/6 = n
D. 30 - 6 = n

4. Each student in Mrs. Shuffle’s class picked four numbers from a hat without looking. Each student must put his/her numbers in order from least to greatest. Which of the following ordered lists can belong to one of Mrs. Shuffle’s students?

A. 10.1, 10.34, 9.9, 9.57
B. 11.45, 16.0, 16.75, 17
C. 0.34, 0.3, 0.45, 0.58
D. 24.4, 25, 25.85, 25.63

5. Stacy’s mom plotted the two points shown above on the coordinate grid. She asked Stacy to plot two more points to form a parallelogram with the existing points. At which coordinates should Stacy place these points?

A. (6,2) and (8,4)
B. (5,2) and (8,5)
C. (2,3) and (4,8)
D. (2,5) and (5,8) 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản