Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2012

Nếu như bạn đang tìm tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2012, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, WXYZ is a parallelogram. If the area of triangle WXY is 22 square inches, what is the area of WXYZ?
A. 11 square inches
B. 22 square inches
C. 33 square inches
D. 44 square inches

2. The map above shows the starting positions of two scientists studying plants in a rain forest. Which ordered pair best names Joe’s location?
A. (3, -4)
B. (-3, 4)
C. (4, -3)
D. (-4, 3)

3. What is the prime factorization of 45?
A. B. C. D.

4. Which letter on the number line best identifies the location of -6?
A. P
B. Q
C. R
D. S

5. Maurice talked on the telephone to two friends. He talked to Sherry for 1/4 hour, and to Gabriel for 1/3 hour. How long did Maurice talk to the two friends on the telephone?
A. 1/6 hour
B. 2/7 hour
C. 5/12 hour
D. 7/12 hour

6. What should be the value for z to make this equation true?
A. 7
B. 8
C. 30
D. 37

7. Which equation could have been used to create this function table?
A. B. C. D.

8. This rectangular prism has a length of 14 inches, a height of 8 inches, and a width of 3 inches. What is the volume?
A. 25 cu in.
B. 42 cu in.
C. 112 cu in.
D. 336 cu in.

9. Garden Elementary school has 250 students. 40% of them got perfect attendant award last semester. How many students were awarded?
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200

10. Jerry bought five cases of oil. He wants to know how many cans of oil he bought. What other information is needed?
A. where the oil was purchased
B. how many cans of oil were in each case
C. how many cans of oil needed
D. how many trips were made to the store

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản