Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng chính thức bằng việc giải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Look at the shape above. Which of the following figures shows the shape flipped?
A. B.
C. D.

2. Mr. Douglass is an art teacher. He has 824 paint brushes. He wants to put 8 brushes in a box. How many boxes does he need for his paint brushes?
A. 4 boxes
B. 13 boxes
C. 103 boxes
D. 130 boxes

3. Which of these is an acute angle XYZ?
A. B.
C. D.

4. Which of the following lengths is the same as 2 yards?
A. 6 feet
B. 7 feet
C. 24 feet
D. 36 feet

5. Harry is playing a game using the spinner above. What is the probability that the arrow will land on a number greater than 50?
A. 1/8
B. 1/6
C. 1/4
D. 1/2

6. Nancy drew the angle shown above. What is the approximate measure, in degrees, of the angle Nancy has drawn?
A. 15°
B. 46°
C. 120°
D. 135°
7. Rachel and Troy sold a total of 43 magazine subscriptions for their school's fundraising. Rachel sold 19 of those subscriptions. Which of these number sentences could be used to find the number of subscriptions Troy sold?
A. 19 - n = 43
B. n - 19 = 43
C. 43 + n = 19
D. n + 19 = 43

8. Look at the equation 125 x N = 375. What value of N makes this equation correct?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

9. What is the area of the rectangle shown above?
A. 30 square feet
B. 48 square feet
C. 78 square feet
D. 360 square feet

10. The Walmart is having a sale on soap. According to the ad above, what is the cost of each bar of soap?
A. 8¢
B. 30¢
C. 48¢
D. 60¢

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản