Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 3 năm học 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 3 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 3 năm học 2013

Giới thiệu đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 3 năm học 2013, tham khảo đề thi này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 3 năm học 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 3 năm học 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Mrs. Finn made the Venn diagram above to help her class understand the relationship between the prime factors of 30 and 40. She asked Mario to come up to the board and write in the numbers that belong in the intersection. What numbers should Mario write?

A. 2 and 3
B. 2 and 5
C. 3 and 5
D. 2, 3 and 5

2. Andy and Rick shared the cake above that their mom baked for their birthday. What is the amount of cake eaten by Rick written as a fraction and as a decimal?

A. 3/5 = 0.06
B. 2/5 = 0.04
C. 2/5 = 0.4
D. 1/5 = 0.2

3. Ms. Phillips wants to buy food for a picnic party. She went to a discount store that sells food in large boxes. What is the least number of boxes of potato chips that Ms. Phillips should buy in order to have the same number of hot dogs, buns, and bags of potato chips?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

4. Mary has to write out the expression 32 × 23 in expanded form on the board for her team to receive a point during a math contest. Which of the following expressions should Mary write?

A. 3×3×2×2
B. 3×3×2×2×2
C. 3×2×2×3
D. ( 3 + 2) × ( 2 + 3 )

5. Larry’s teacher wrote four numbers on the board as shown above. She asked Larry to come to the board and circle the composite number. Which of the following is a composite number?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

6. Ashley forgot her locker combination this morning. She remembers that all three of the numbers were composite numbers. Which of the following could be Ashley’s locker combination?

A. 4, 27, 39
B. 7, 11, 19
C. 9, 13, 21
D. 18, 26, 59 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 đề thi số 3 năm học 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản