Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 4 đề thi

0
74
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2013

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, nhất là học sinh đam mê môn học này. Dưới đây là BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2013 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Grayson wrote an expression on the board. She told her students that x = 3 and y = -2. What is the value of the expression Mrs. Grayson wrote on the board?

A. -7
B. 7
C. 10
D. 23

2. The principal at Stone Oak Elementary School would like to get a representative sample of the student body to ask them for their opinions about the school cafeteria. Which of the following is the best way to find a representative sample of all the students in the school?

A. Ask 25 of the most popular student's friends.
B. Ask the first 25 people from a certain room.
C. Ask for 25 volunteers.
D. Select 25 people at random from homeroom class lists.

3. Richard hung up a screen in his backyard to project a movie onto. The screen is 10 feet long and 5 feet wide. What is the area of Richard’s screen?

A. 15 square feet
B. 25 square feet
C. 30 square feet
D. 50 square feet

4. Michelle learned some facts about triangles, quadrilaterals, pentagons, and hexagons today in math class. She made the chart above to organize her notes. How many diagonals from a single vertex are in a 10-sided figure?

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

5. Jan entered a drawing to win a new bicycle 5 times. Only 150 entries were received. What is the probability that Jan will win the bicycle?

A. 1/150
B. 1/50
C. 1/30
D. 1/5 

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản