Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2012

Thi Olympic giải Tiếng Anh qua mạng không còn xa lạ gì với các em trong những năm gần đây. Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo chúng tôi giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2012. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ khi giải các bài Tiếng Anh khó. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Dole’s fifth grade class took a spelling test every Friday. The class has 36 students. The first week 6 students received 100%. The second week 12 students received 100%. The third week 18 students received 100%. Assuming the pattern above continues, what is the total number of weeks it took the entire class to receive 100% on the spelling test?
A. 2 weeks
B. 4 weeks
C. 6 weeks
D. 8 weeks
2. One day in January the temperature in Singapore was 4.3 degrees hotter than 10 times the temperature in Moscow. The temperature in Moscow was 2.32° C. What was the temperature in Singapore?
A. 27.5° C
B. 13.9° C
C. 9.71° C
D. 5.68° C
3. Jessica wants to put a border around her bedroom. The dimensions of her bedroom are 10 ft. by 12 ft. Jessica has 14 yards of border. How much more border will Jessica need?
A. 1 foot
B. 2 feet
C. 3 feet
D. 4 feet
4. How many unit cubes would be required to make the model above?
A. 18
B. 19
C. 23
D. 27
5. Millie and Jose have put 6 quarts of water into a fish tank. The tank has a capacity of 4 gallons. How many more quarts of water do they need to fill the tank? (4 quarts = 1 gallon)
A. 24 quarts
B. 12 quarts
C. 10 quarts
D. 2 gallons
6. In May, the city of Phoenix receives an average of 0.1 inch of rain. Which of these models can be used to represent 0.1?
7. Marta is arranging her father’s wrenches in the tool chest from the smallest size to the largest size. In which order should the wrenches be placed?
A. 1/4 , 1/8 , 5/8
B. 1/8 , 5/8 , 1/4
C. 1/8 , 1/4 , 5/8
D. 5/8 , 1/8 , 1/4
five less than eight.
8. Which of the following express the problem above in math form?
A. 5 - 8
B. 5 < 8
C. 8 - 5
D. 8 < 5
9. A class recently held a student council election. Gary, Justin, and Rainelle were chosen to represent their class in the election; 24 students voted. Justin won by three votes, and the other two candidates tied. How many votes did Justin get?
A. 5 votes
B. 7 votes
C. 8 votes
D. 10 votes
10. Frank has 2.25 candy bars. He wants to share his candy bar with 2 of his friends. How much of the candy bars will Frank and his friends each get?
A. 1/4
B. 2/4
C. 3/4
D. 4/4

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản