Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2013

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2013 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Anna used a 12-ounce bottle of cleaning solution to clean the mirrors in her bathroom. To make the solution, she used vinegar, ammonia, and water. One-fourth of the solution was vinegar and one-third was ammonia. What part of the solution was water?

A. 11/12
B. 10/12
C. 7/12
D. 5/12

2. Jesse made the grid above to map out his vegetable garden. If Jesse plans to triple the number of tomatoes in his garden next summer (and keep the garden the same size), which of the following decimals shows the portion of garden space that will be planted with tomatoes?

A. 0.48
B. 0.60
C. 0.72
D. 0.75

3. Matthew had 13/16 of a jar of red paint to use on two posters. He used 7/16 on his first poster. How much red paint does he have left to use on his second poster?

A. 1/8
B. 3/8
C. 1 1/8
D. 1 3/8

4. Robert’s family grows wheat on their farm. He made the sketch above to map out the different acres. The shaded region represents the part of each acre that will be harvested. How much acreage will be harvested altogether?

A. 72 acres
B. 7.2 acres
C. 0.72 acre
D. 0.072 acre

5. Terry is baking a cake for her mother. The recipe calls for 3/8 of a cup of oil and 4/8 of a cup of milk. How much liquid must Terry use in the cake recipe altogether?

A. 1/8 cup
B. 7/16 cup
C. 7/8 cup
D. 1 1/8 cups 

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản