Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 đề thi số 1 năm học 2013

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 đề thi số 1 năm học 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 đề thi số 1 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Each image in each of the following sets represents a fraction. Which set has the same numerator in each fraction? (Do not simplify.)

A.
B.
C.
D.

2. Quincy has a set of decimals that can be changed into reduced fractional form to produce a sequence in which the denominators always increase. Which of the following sets belongs to Quincy?

A. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05
B. 0.005, 0.05, 0.5, 5
C. 0.25, 0.025, 0.24, 0.024
D. 2, 0.2, 0.02, 0.002

3. Michael used a balance to measure the weights of the triangles, squares, and circles in his shape box. Based on the equations shown above, which of the following statements is also true? (Objects of the same shape have the same weight.)

A.
B.
C.
D.

4. Mr. Hammond asked his class, “Does 2 divide into 435 evenly?” Four students gave answers, but only one was correct. Who answered correctly?

A. Mia answered, “Yes, because the first digit is even, so it divides evenly.”
B. Payton answered, “Yes, because if you add up all the digits in 435, the sum is even, so it divides evenly.”
C. Julie answered, “No, because the last digit in 435 is odd, so it will not divide evenly.”
D. Max answered, “No, because 435 is not a factor of 2.”

5. Alyssa wants to put a wallpaper border around the top of her bedroom walls. Her room is rectangular and is 12 ft long, 11 ft wide, and 8 ft tall. How many feet of border should she purchase in order to have just enough to go around the top of the walls?

A. 23 ft
B. 46 ft
C. 132 ft
D. 1,056 ft  

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 đề thi số 1 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản