Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 13 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
104
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 13 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 13 năm 2012

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng,Thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 13 năm 2012. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 13 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 13 năm 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Nguyen measured the front of her notebook from side to side. Which is the most likely measurement of the width of Nguyen’s notebook?
A. 20 mm
B. 20 cm
C. 20 m
D. 20 km

2. Which of the following letters has more than one line of symmetry?
A. X
B. G
C. E
D. K

3. Feng has a bag with 3 red marbles, 2 blue marbles, 8 green marbles, and 1 striped marble. She will pull out one marble from the bag without looking. What is the probability that Feng will pull out a green marble from the bag?
A. 2/7
B. 8/13
C. 4/7
D. 5/14
A candy company sells its mini chocolate balls in a cylindrical package. The company is considering repackaging the mini chocolate balls in a cone-shaped package.

4. What is the volume of the cylindrical-shaped package?
A. 47.1 in3
B. 96.3 in3
C. 125.6 in3
D. 141.3 in3

5. How many cubic inches LESS is the volume of the cone-shaped package than the cylindrical package?
A. 35.3 in3
B. 92.4 in3
C. 94.2 in3
D. 126.3 in3

6. The company conducted a survey and found that 6 out of 10 people prefer the new cone-shaped package. If the company surveyed 250 people, how many would prefer the new packaging?
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250

7. What solid fi gure will the net shown make?
A. a cylinder
B. a square pyramid
C. a triangular prism
D. a right rectangular prism

8. Which list shows all of the factors of 32?
A. 1, 2, 4, 8, 16, 32
B. 2, 3, 4, 8, 16, 32
C. 1, 4, 6, 8, 16, 32
D. 3, 4, 6, 8, 16, 32

9. Thuy went to the grocery store for his mother and bought milk for $2.89, butter for $1.59, and a loaf of bread for $2.35. How much change will she get back from $10.00?
A. $2.17
B. $2.27
C. $3.17
D. $3.27

10. Cuong made a rattle by putting som rice in an empty baking powder can and taping the lid on. Now he wants to cover the entire can in tissue paper and decorate it. Find the approximate surface area of the can to determine how much tissue paper he will need.
A. 94.2 cm2
B. 188.4 cm2
C. 270.1 cm2
D. 282.6 cm2

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 13 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản