Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 17 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
91
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 17 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 17 năm 2012

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng, Thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 17 năm 2012. Thông qua đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 17 năm 2012

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 17 năm 2012. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

The cost of admission to the Georgia Aquarium is $17 for children ages 3 to 12.
1. What is the cost of 5 children’s admission tickets?
A. $51
B. $68
C. $85
D. $102

2. Which graph models this situation?
Jordan built a house out of building blocks. He used a cube and a square pyramid to make the house.

3. The attic of Jordan’s house is represented by square pyramid. If the height of the attic is 6 inches, calculate the attic’s volume.
A. 36 in3
B. 72 in3
C. 108 in3
D. 144 in3

4. How many times greater is the volume of the main level of the house than the attic?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

5. Which of these is a side view of the house Jordan made?

6. The Old Harbor Light in Savannah was built in 1858 to guide incoming ships. Its base is a regular octagon like the fi gure below. What is the degree of rotation of the base of the light?
A. 25°
B. 45°
C. 60°
D. 90°
Two sixth-grade classes took the same math quiz. The quiz had 5 questions worth 1 point each. The scores for each class are shown in the frequency tables below.

7. Which of these statements is true?
A. The mean score of Ms. Ramirez’s class is 2 points lower than the mean score of Mr. Pagel’s class.
B. The mean score of Ms. Ramirez’s class is 2 points higher than the mean score of Mr. Pagel’s class.
C. The mean score of Ms. Ramirez’s class is 1 point lower than the mean score of Mr. Pagel’s class.
D. The mean score of Ms. Ramirez’s class is 1 point higher than the mean score of Mr. Pagel’s class.

8. How many more students scored a 3 in Mr. Pagel’s class than in Ms. Ramirez’s class?
A. one more student
B. two more students
C. three more students
D. four more students

9. Ms. Ramirez held a review session with her class before the quiz and Mr. Pagel did not. Based on the scores presented in the frequency table, which of these statements is true?
A. A review session increases some test scores and decreases others.
B. A review session does not affect test scores.
C. A review session decreases student’s test scores.
D. A review session increases student’s test scores.

10. Sondra wants to join a local health club. The club charges $25.00 for each month. How much will it cost for a 6-month club membership?
A. $90.00
B. $120.00
C. $150.00
D. $180.00

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 17 năm 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản