Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
62
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The bar graph above shows the prices of the same CD player at four different stores. Jim is surprised to see how much less expensive the price is at Terrific Buys. How might the graph mislead Jim about the price of the CD player at Terrific Buys compared to the price at the other stores? 
A. The names of the four stores should be on the y-axis and the prices should be on the x-axis.
B. The scale increments are only $0.50.
C. The bars on the graph are not in order from tallest to shortest.
D. The y-axis has a break in the scale between $0 and $100.

78, 92, 80, 95, 85, 70
2. The English test scores for 6 students are shown above. What is the median of the test scores shown in the table? 
A. 82.5 B. 82.3 C. 80 D. 85

3. The two graphs above were both made from the same data. They both show how the population of Square Bluff has changed over time. What part of Graph A makes the changes in population over time appear smaller? 
A. larger scale increments on the x-axis 
B. smaller scale increments on the x-axis
C. larger scale increments on the y-axis 
D. smaller scale increments on the y-axis

4. Adam is painting a design along his bathroom walls. He wants to use a shape that tessellates, with each shape being a different color. Which shape could Adam use? 
A. B. 
C. D.

5. Patti surveyed students at her school to determine their favorite after-school activities. The data she collected are shown in the table above. Which circle graph best represents this data? 
A. B. 
C. D.

6. Kyle has a container that holds 60 paperclips. Half of the paperclips are metal. The other half are colored plastic: 10 red, 10 green, and 10 blue. If Kyle randomly takes a paperclip out of the container, what is the probability that the paperclip will be red or green? 
A. 1/6 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3  

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 đề thi số 1 năm học 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản