Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
109
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2013. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In order for a space shuttle to be launched from Earth into space, rocket forces must be _______.
A. kept to zero during the launch
B. less than the gravitational force
C. equal to the gravitational force
D. greater than the gravitational force

2. Karen made these four drawings of a virus developing in a bacterium cell. In what order should she arrange her drawings to show how the virus develops?
A. 3 — 2 — 4 — 1 B. 2 — 4 — 3 — 1
C. 2 — 1 — 4 — 3 D. 3 — 4 — 1 — 2

3. Juan thinks that water will evaporate faster in a warm place than in a cool one. He wants to do an experiment to find out if he is correct. He has two identical bowls and a bucket of water. Which of the following should he do?
A. Place a bowl of water in a cool place and a bowl with the same amount of water in a warm place.
B. Place a bowl of water in a cool place and a bowl with twice the amount of water in a warm place.
C. Place a bowl of water in a cool place and a bowl with half of the amount of water in a warm place.
D. Place two bowls with the same amount of water in a warm place.

4. Two identical spring scales are arranged as shown. If a weight is suspended as shown in the picture, what will occur?
A. Spring Number 1 will stretch more.
B. Spring Number 2 will stretch more.
C. Both springs will stretch the same distance.
D. One cannot tell which spring will stretch more.

5. Which BEST describes a reason why nonvascular plants, such as mosses, grow close to the ground?
A. They do not require much sunlight.
B. They lack true roots and stems.
C. They grow in cooler temperatures.
D. They do not produce seeds.

6. Two workers use a ramp to help lift a box onto a dock as shown above. Despite the advantage gained by using the ramp, there is a loss of energy mainly due to _______ .
A. the length of the ramp
B. the rope stretching when it is pulled
C. two people pulling the rope
D. friction between the box and the ramp  

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản