Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 4 năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
68
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 4 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 4 năm 2012

Mong rằng Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 4 năm 2012 mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 4 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 4 năm 2012. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

22 ÷ 6 = 3 R 4
1. Which equation is equal to the division sentence above?
A. 22 = 6 × 3 ÷ 4
B. 22 = 6 × 3 × 4
C. 22 = 6 × 3 + 4
D. 22 = 6 × 3 − 4

2. Jeffrey drew the diagram above to show how the area of a parallelogram is related to the area of a triangle. If he knows that the area of the parallelogram is 45 ft2 , how can he find the area of one of the triangles?
A. divide 45 ft2 by 2
B. multiply 45 ft2 by 2
C. find the square root of 45 ft2
D. recognize that 9 × 5 = 45
18 2/10 is _____________ 18.40

3. Which phrase correctly completes the sentence above?
A. equal to
B. less than
C. greater than
D. greater than or equal to

4. Which of the following best represents the location of point A on the number line shown above?
A. -2 3/4
B. -2 1/4
C. -1 1/2
D. -1 1/4

5. When Farah bought a book for $2.98, the amount of the sales tax was $0.24585. What is this sales tax amount rounded to the nearest cent?
A. $0.20
B. $0.25
C. $0.246
D. $0.2459

6. What is the area of triangle HJK in square units?
A. 13 square units
B. 21 square units
C. 36 square units
D. 42 square units

7. Jerome recorded the number of sodas sold at the concession stand for each week during the home football games. What was the mean number of sodas sold per week?
A. 137
B. 134
C. 57
D. 0

8. What is the prime factorization of 72?
A. 2 × 32× 4
B. 22 × 33
C. 23 × 32
D. 24 × 32

9. In the figure above, points A, O, and C lie on the same line. What is the sum of the measures of angle AOD and angle DOC?
A. 90°
B. 180°
C. 270°
D. 360°

10. Travis is rolling a fair number cube with faces numbered 1 through 6. What is the probability that the result on his next roll will be an odd number?
A. 1 out of 6
B. 2 out of 6
C. 3 out of 6
D. 6 out of 6

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 4 năm 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản