Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 6 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
108
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 6 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 6 năm 2013

Tổng hợp các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 6 năm 2013, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 6 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 6 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Carla and her family are planning to take a ferry from Fort Myers to Key West. Carla measured the distance between the two cities on a map and found that is was approximately 2¾inches. Based on the map scale, what is the approximate distance in miles between Fort Myers and Ket West?

A. 69 miles
B. 113 miles
C. 138 miles
D. 550 miles

2. A circle and two distinct lines are drawn on a sheet of paper. What is the largest possible number of points of intersection of these figures?

A. 2
B. 5
C. 4
D. 6

3. In the above figure, the net will be folded into a regular octahedron as the one on its right. What is the sum of the numbers on the triangular faces sharing an edge with the face marked "1"?

A. 9
B. 12
C. 14
D. 15

4. Harold tosses a nickel four times. The probability that he gets at least as many heads as tails is

A.
B.
C.
D.

5. A reporter asked 150 people which candidate they plan to vote for in the next election for mayor. The result of the survey are shown in the table. Which graph below most accurately represents the information in the table?

A.
B.
C.
D.

6. Aunt Anna is 42 years old. Caitlan is 5 years younger than Brianna, and Brianna is half as old as Aunt Anna. How old is Caitlan?

A. 15
B. 16
C. 17
D. 21 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 6 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản